Deskundige schattingen en advies van vastgoed

 
 
 
Een klassiek schattingsverslag:
 • Een korte beschrijving, foto, kopie of schets van het bouwplan, vergelijkingspunten en een beknopte motivatie.
 • Het minimumtarief voor één pand (met een waarde tot €330.000) bedraagt €330 + 21% btw.
 • Eén pand met een waarde hoger dan €330.000, is één per duizend op de vastgestelde waarde + € 40 dossierkosten + 21% btw.
 • Twee of meer panden in eenzelfde dossier:
  • ofwel één per duizend op de totaal geraamde waarde + €25 dossierkosten per eigendom + 21% btw;
  • ofwel €330 voor het eerste pand en €250 per volgende eigendom, + €25 dossierkosten per pand + 21% btw.
 
De procedure van een schattingsverslag in voorlezing en/of een gerechtelijke schattingsopdracht:
 • Vraagt om een uitgebreide beschrijving, foto, plan of schets, plus alle relevante toelichtingen omtrent de ligging, het type, de constructie, het comfort, de afwerking, de staat enzovoort. De vergelijkingspunten en motivatie worden besproken.
 • Het minimumtarief voor één pand (inclusief dossierkosten) bedraagt €600 + 21% btw.
 • Vanaf een waarde van hoger dan €300.000 (één of meerdere panden): twee per duizend op de vastgestelde waarde, dossierkosten inclusief, 21% btw.
 
Allerlei:
 • In bijzondere en/of omvangrijke dossiers kan het toe te passen tarief eventueel verlaagd worden. Dit kan onder andere mede in functie van de werkelijke tijdsbesteding, de aard en omvang van de goederen enzovoort.
 • Actualisatie van een relatief recente opdracht, of een beperkt advies, kan forfaitair zijn mits betaling van €150 + 21% btw. Gelieve u hierover steeds vooraf te informeren.

Aarzel niet om mij te contacteren voor verdere inlichtingen. Ik beantwoord graag al uw vragen.

 
Tel: 03 685 44 93  Mail: mark_aertbelien@telenet.be Website: www.schattingenaertbelien.be